Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.1406927 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Richard Allen
Carrion colony
Tác giả: Richard King, ,
Thông tin xuất bản: Crows Nest, NSW :Allen & Unwin
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 1865087602
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 86792 Năm XB: 2002. File: PDF
An Annotated Arthur Schnitzler Bibliography
Thông tin xuất bản: University of North Carolina Press
Ký hiệu phân loại: 016.012
ISBN: 9781469657011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 161600 Năm XB: 1967
Assessing and reforming public financial management
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Năm XB: 2004 File: PDF
Principles of corporate finance
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0073530743 (alk.paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 100346 Năm XB: 2011
Corporate finance
Thông tin xuất bản: Boston, Ill. :McGraw-Hill Irwin
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 007111551X
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 143184 Năm XB: 2006
Stormwater management for smart growth
Thông tin xuất bản: New York :Springer
Ký hiệu phân loại: 363.72
ISBN: 038726048X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 65185 Năm XB: 2005 File: PDF
Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Medical
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 0071793038
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 104280 Năm XB: 2013 File: PDF
Illusions of Innocence
Thông tin xuất bản: ACU Press
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 9781684269143
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 164606 Năm XB: 1988
Feynman lectures on computation
Thông tin xuất bản: Reading, Mass. :Addison-Wesley
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0201489910
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 80146 Năm XB: 1996 File: PDF
Atlas of Neoplastic Pulmonary Disease elektronisk ressurs : Pathology, Cytology, Endoscopy and Radiology
Thông tin xuất bản: Boston, MA :Springer Science+Business Media LLC
Ký hiệu phân loại: 616.24
ISBN: 9780387898391
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 39136 Năm XB: 2010 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục