Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0937803 giây)
Trump-style negotiation : powerful strategies and tactics for mastering every deal
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 0470045868
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24409 Năm XB: 2006
Trump Strategies for Real Estate : Billionaire lessons for the small investor
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.6324
ISBN: 9780471774341
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22632 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Trump strategies for real estate : billionaire lessons for the small investor
Tác giả: Ross George H,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471718351
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 69908 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục