Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1159 kết quả (0.0624332 giây)
The finite element method in engineering
Tác giả: Rao S S,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston MA, ElsevierButterworth Heinemann
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
ISBN: 0750678283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25488 Năm XB: 2005 File: PDF
Engineering optimization : theory and practice
Tác giả: Rao S S,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 620.001
ISBN: 0470183527
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74331 Năm XB: 2009 File: PDF
The finite element method in engineering
Tác giả: Rao S S,
Thông tin xuất bản: Burlington MA, ElsevierButterworth Heinemann
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
ISBN: 1856176614
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75154 Năm XB: 2011 File: PDF
Analytic solutions of functional equations [electronic resource]
Tác giả: Cheng S S,
Thông tin xuất bản: Singapore Hackensack NJ, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 515.75
ISBN: 9789812793348
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75712 Năm XB: 2008 File: PDF
Chronic pain for dummies [electronic resource]
Tác giả: Kassan S S,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 616.0472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76558 Năm XB: 2008 File: PDF
Surviving the war for talent in Asia [electronic resource] : how innovation can help
Tác giả: Ooi Christina S S,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, IBM Press
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76613 Năm XB: 2010 File: PDF
Handbook of food toxicology
Tác giả: Deshpande S S,
Thông tin xuất bản: New York, Marcel Dekker
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 0824707605
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 106148 Năm XB: 2002 File: PDF
Plant tissue culture : Theory and Practice
Tác giả: Bhojwani S S,
Thông tin xuất bản: Amsterdam, Elsevier
Ký hiệu phân loại: 581.0724
ISBN: 9780444816238
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 142619 Năm XB: 1996 File: PDF
Oxford Advanced Learner
Tác giả: Hornby A S,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314219
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 208 Năm XB: 1995
JAVASCRIPT : EINFUHRUNG, PROGRAMMIERUNG UND REFERENZ
Tác giả: KOCH S,
Thông tin xuất bản: kđ, knxb
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 3920993640
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9581 Năm XB: 1997 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục