Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1093928 giây)
Microelectronic circuits
Tác giả: Sedra Adel S,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0195142519
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27932 Định dạng: PDF
Microelectronic circuits
Tác giả: Sedra Adel S,
Thông tin xuất bản: New York Oxford : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9780199339136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106358 Định dạng: PDF
Instructor's solution manual for microelectronic circuits, International 6th edition
Tác giả: Sedra Adel S,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9780199765706
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106372 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục