Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.109175 giây)
Acts of faith
Thông tin xuất bản: , New York Vintage books c2005 2006
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 0140004491
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53923 Năm XB: 2006 Định dạng: EPUB
Frankenstein, or, The modern Prometheus : annotated for scientists, engineers, and creators of all kinds
Thông tin xuất bản: Cambridge MA, The MIT Press
Ký hiệu phân loại: 823.7
ISBN: 0262340267
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 159268 Năm XB: 2017
Frankenstein Annotated for Scientists, Engineers, and Creators of All Kinds
Thông tin xuất bản: Cambridge MA, The MIT Press
Ký hiệu phân loại: 823.7
ISBN: 0262340267
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 195385 Năm XB: 2017
Frankenstein : Annotated for Scientists, Engineers, and Creators of All Kinds
Thông tin xuất bản: Cambridge MA, The MIT Press
Ký hiệu phân loại: 823.7
ISBN: 0262340267
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 243833 Năm XB: 2017
1

Truy cập nhanh danh mục