Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0780584 giây)
Computer applications in food technology : use of spreadsheets in graphical, statistical, and process analyses
Tác giả: Singh R Paul,
Thông tin xuất bản: San Diego, Academic Press
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0126463824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106053 Năm XB: 1996 Định dạng: PDF
Introduction to food engineering
Tác giả: Singh R Paul,
Thông tin xuất bản: Burlington MA, Academic PressElesevier
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780123709004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74166 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Introduction to food engineering
Tác giả: Singh R Paul,
Thông tin xuất bản: Amsterdam, Elsevier Academic Press
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 0123985307
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106289 Năm XB: 2014 Định dạng: PDF
Introduction to food engineering
Tác giả: Singh R Paul,
Thông tin xuất bản: Orlando, Academic Press
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0126463808
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107551 Năm XB: 1984 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục