Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1406105 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Singh R. Paul.
Computer applications in food technology : use of spreadsheets in graphical, statistical, and process analyses
Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0126463824
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 106053 Năm XB: 1996 File: PDF
Introduction to food engineering
Thông tin xuất bản: Burlington, MA :Academic Press/Elesevier
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780123709004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 74166 Năm XB: 2009 File: PDF
Introduction to food engineering
Thông tin xuất bản: Orlando :Academic Press
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0126463808
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 107551 Năm XB: 1984 File: PDF
Introduction to food engineering
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier Academic Press
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 0123985307
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 106289 Năm XB: 2014 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục