Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0780139 giây)
Thirst : fighting the corporate theft of our water
Tác giả: Snitow Alan,
Thông tin xuất bản: San Francisco, JosseyBass
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0787984582 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24418 Năm XB: 2007
1

Truy cập nhanh danh mục