Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0624891 giây)
Microstructure evolution in strontium titanate Investigated by means of grain growth simulations and x-ray diffraction c...
Tác giả: Syha Melanie,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783731502425
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục