Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0937592 giây)
The Golden and Ghoulish Age of the Gibbet in Britain [electronic resource]
Tác giả: Tarlow Sarah,
Ký hiệu phân loại: 941
ISBN: 9781137600899
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Harnessing the Power of the Criminal Corpse [electronic resource]
Tác giả: Tarlow Sarah,
Ký hiệu phân loại: 941
ISBN: 9783319779089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Archaeology of Death in Post-medieval Europe
Tác giả: Tarlow Sarah,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2015
Ký hiệu phân loại: 393.094
ISBN: 9783110439731
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Harnessing the Power of the Criminal Corpse
Tác giả: Tarlow Sarah,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 941
ISBN: 9783319779089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Golden and Ghoulish Age of the Gibbet in Britain
Tác giả: Tarlow Sarah,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 364.66094109032
ISBN: 9781137600899
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Archaeology of Improvement in Britain, 1750-1850 [electronic resource].
Tác giả: Tarlow Sarah,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.69094109033
ISBN: 9780511294860
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70879 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục