Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.1716772 giây)
Quản lý thư viện
Tác giả: Trần Lê Duy,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221645 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Thiết kế chung cư Bắc Linh Đàm Q. Hoàng Mai Hà Nội
Tác giả: Trần Duy Hưng,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69075 Năm XB: 2013
Thiết kế máy cắt dây cáp công nghiệp
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221303 Năm XB: 2021 Định dạng: PDF
Điều khiển tốc độ băng tải và phân loại sản phẩm
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117120 Năm XB: 2017
Thiết kế các khối chức năng và các phần tử của đầu tự dẫn vô tuyến chủ động
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Quân đội Nhân dân
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 116053 Năm XB: 2016
Máy theo dõi bệnh nhân ba thông số: nhịp tim, spo2, nhiệt độ
Tác giả: Trần Sơn Hà,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 681.761
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221175 Năm XB: 2021 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công máy pha sơn đóng nắp phục vụ cho sản xuất
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221321 Năm XB: 2021 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục