Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1563798 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Ullman Jeffrey D.
A first course in database systems Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J :Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0138613370
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 145588 Năm XB: 1997
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức : T.3 - Các hệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 881 Năm XB: 1998
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức. T.2, Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 880 Năm XB: 1999
1

Truy cập nhanh danh mục