Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.097845 giây)
Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán
Tác giả: Võ Thành Hiệu,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 296 Năm XB: 1998
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ tại công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex)
Tác giả: Võ Thành Kỳ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 48152 Năm XB: 2011
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên JHS Nguyễn
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114063 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục