Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 40 kết quả (0.0936665 giây)
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110082 Năm XB: 2015 Định dạng: PDF
Hỏi - đáp về thanh toán xuất nhập khẩu qua phương thức tín dụng chứng từ
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao động xã hội
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114007 Năm XB: 2008
Thanh toán quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94896 Năm XB: 2014 Định dạng: PDF
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 72741 Năm XB: 2011
Hỏi & đáp về Incoterms 2010
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 110841 Năm XB: 2011
Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 72687 Năm XB: 2011
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1115 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Hỏi đáp về hiệp định thương mại Việt- Mỹ
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 382.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1277 Năm XB: 2001
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 337
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8714 Năm XB: 2005
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8769 Năm XB: 2005
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục