Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0937321 giây)
Tăng áp động cơ đốt trong
Tác giả: Võ Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9525 Năm XB: 2005
Vo Trong Nghia Architects
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thế Giới
Ký hiệu phân loại: 720.9
ISBN: 9786047712137
ID: 100230 Năm XB: 2015
Quản lý phòng đào tạo
Tác giả: Võ Trong Nghĩa,
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 221685 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô
Tác giả: Võ Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 628.282
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 143078 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Cổng thông tin hỗ trợ hướng nghiệp, tuyển sinh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124204 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Truyền thuyết dân gian về những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ (1858-1918)
Tác giả: Võ Phúc Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thời Đại
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049164163
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 68884 Năm XB: 2011
Mô hình tự hành hóa trong ao nuôi tôm công nghệ cao
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221376 Năm XB: 2021 Định dạng: PDF
Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể
Tác giả: Võ Thành Vị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống kê
Ký hiệu phân loại: 346.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12743 Năm XB: 2002
1

Truy cập nhanh danh mục