Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0937757 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:Valarie A
Child abuse sourcebook : basic consumer health information about child neglect and the physical, sexual, and emotional a...
Thông tin xuất bản: Detroit, MI :Omnigraphics
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 0780812778
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 138528 Năm XB: 2013 File: PDF
Services Marketing
Thông tin xuất bản: China :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1167 Năm XB: 1998
Services marketing : integrating customer focus across the firm
Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0071244964 (Int. ed.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 50074 Năm XB: 2006
Services marketing : integrating customer focus across the firm
Thông tin xuất bản: Dubuque :McGraw-Hill Education
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0078112109
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 146596 Năm XB: 2018 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục