Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0780607 giây)
Services Marketing
Thông tin xuất bản: China, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 7111064291
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1167 Năm XB: 1998
Services marketing : integrating customer focus across the firm
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHillIrwin
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0071244964 (Int. ed.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 50074 Năm XB: 2006
Services marketing : integrating customer focus across the firm
Thông tin xuất bản: Dubuque, McGrawHill Education
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0078112109
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146596 Năm XB: 2018 Định dạng: PDF
Child abuse sourcebook : basic consumer health information about child neglect and the physical, sexual, and emotional a...
Thông tin xuất bản: Detroit MI, Omnigraphics
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN: 0780812778
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138528 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục