Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0624015 giây)
Managing Six Sigma : A Practical guide to understanding, assessing and implementing the strategy that yields bottom-line...
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 9780471396734
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23100 Năm XB: 2001
1

Truy cập nhanh danh mục