Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 622 kết quả (0.0780677 giây)
Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials
Tác giả: Chow W W,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 621.366
ISBN: 3540641661
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49626 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Anti-Vivisection and the Profession of Medicine in Britain : A Social History
Tác giả: Bates A W Alan W,
Thông tin xuất bản: London United Kingdom, Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 179.40941
ISBN: 113755696X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117271 Năm XB: 2017 Định dạng: PDF
Genetic preservation of plant cells in vitro [electronic resource]
Tác giả: Grout B W W,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 580.724
ISBN: 3642489680
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107698 Năm XB: 1995 Định dạng: PDF
Color atlas and textbook of human anatomy
Tác giả: Kahle W,
Thông tin xuất bản: Stuttgart New York, Thieme
Ký hiệu phân loại: 611
ISBN: 1588900649
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25736 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Programmable logic controllers
Tác giả: Bolton W,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London, Newnes
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 0750681128
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28633 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Fundamental physics for probing and imaging
Tác giả: Allison W,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 0199203881
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 35164 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
The rationality of science [electronic resource]
Tác giả: NewtonSmith W,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 501
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43013 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Logic : an introductory course
Tác giả: NewtonSmith W,
Thông tin xuất bản: London, Routledge
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0415045258
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43717 Năm XB: 1985 Định dạng: PDF
University physics with modern physics
Tác giả: Bauer W,
Thông tin xuất bản: New York NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 0072857366
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66972 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Programmable logic controllers
Tác giả: Bolton W,
Thông tin xuất bản: Burlington MA, NewnesElsevier
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 1856177513
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 77232 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục