Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0624554 giây)
Programmable logic controllers
Tác giả: Bolton W,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London, Newnes
Ký hiệu phân loại: 629.895
ISBN: 0750681128
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28633 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Instrumentation and control systems
Tác giả: Bolton W,
Thông tin xuất bản: Oxford Burlington MA, Newnes
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 0750664320
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106581 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Open-source robotics and process control cookbook
Thông tin xuất bản: kđ, Newnes
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0750677783
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13326 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Principles of transistor circuits : introduction to the design of amplifiers, receivers, and digital circuits
Tác giả: Amos S W,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston, Newnes
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0750644273
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25472 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
Open-source robotics and process control cookbook : designing and building robust, dependable real-time systems
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston, Newnes
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0750677783
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25484 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Digital signal processing : a practical guide for engineers and scientists
Tác giả: Smith Steven W,
Thông tin xuất bản: Amsterdam, Newnes
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 075067444X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43485 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục