Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 960 kết quả (0.0468593 giây)
Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials
Tác giả: Chow W W,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 621.366
ISBN: 3540641661
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49626 Năm XB: 1999 File: PDF
Anti-Vivisection and the Profession of Medicine in Britain : A Social History
Tác giả: Bates A W Alan W,
Thông tin xuất bản: London United Kingdom, Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 179.40941
ISBN: 113755696X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117271 Năm XB: 2017 File: PDF
Genetic preservation of plant cells in vitro [electronic resource]
Tác giả: Grout B W W,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 580.724
ISBN: 3642489680
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107698 Năm XB: 1995 File: PDF
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử
Tác giả: Buchanan W,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2840 Năm XB: 2000
Backup & Recovery
Tác giả: Preston W,
Thông tin xuất bản: kđ, OReilly Media Inc
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0596102461
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17629 Năm XB: 2007 File: CHM
Manual of Structural Kinesiology
Tác giả: ThompsonClem W,
Thông tin xuất bản: New York, McGraw Hill
Ký hiệu phân loại: 612.76
ISBN: 0072558911
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18985 Năm XB: 2004
Electromagnetic Probes of Fundamental Physics
Tác giả: Marciano W,
Thông tin xuất bản: New Jersey, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812385666
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 19940 Năm XB: 2003
Space and Time, Matter and Mind
Tác giả: Schommers W,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Book
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 9810218516
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 20041 Năm XB: 1994
Proceedings of the Conference Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis. Volume XV
Tác giả: Freudenberg W,
Thông tin xuất bản: New Jersey, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9812382887
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 20139 Năm XB: 2003
Managing Six Sigma : A Practical guide to understanding, assessing and implementing the strategy that yields bottom-line...
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 9780471396734
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23100 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục