Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.0805813 giây)
Steal this file sharing book : what they won't tell you about file sharing
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: San Francico, No Starch
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 159327050X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7912 Năm XB: 2004 Định dạng: CHM
Beginning Programming for Dummies
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0764549979
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17255 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Visual Basic 2005 Express
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: kđ, No Starch Press
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 1593270593
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18070 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Steal This Computer Book : What They Won't Tell You About the Internet
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: kđ, No Starch PressUS
Ký hiệu phân loại: 306.1
ISBN: 1593270003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18071 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Office 2007 for Dummies
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: kđ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0470009233
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18072 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Beginning programming for dummies
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0764549979
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40148 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục