Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0937694 giây)
Business ethics : A stakeholder and issues management approach
Tác giả: Weiss Joseph W,
Thông tin xuất bản: Canada, Thomson southWestern
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 0324306008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 24890 Năm XB: 2006
Business ethics : a stakeholders and issues management approach
Tác giả: Weiss Joseph W,
Thông tin xuất bản: Australia Mason OH, SouthWestern Cengage Learning
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 121838 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Business ethics : a stakeholder and issues management approach
Tác giả: Weiss Joseph W,
Thông tin xuất bản: San Francisco, BerrettKoehler Publishers Inc
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9781626561403
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 104208 Năm XB: 2014 Định dạng: PDF
Organizational behavior and change : managing diversity, cross-cultural dynamics, and ethics
Tác giả: Weiss Joseph W,
Thông tin xuất bản: Cincinnati Ohio, SouthWestern College Pub
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 9780324027099
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 143549 Năm XB: 2001
1

Truy cập nhanh danh mục