Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.109477 giây)
A Short Course on Spectral Theory
Tác giả: Arveson William,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science , 2002
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0387953000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122054 Định dạng: PDF
An invitation to C*-algebras
Tác giả: Arveson William,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 1976
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122206 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục