Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.1406624 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au:World Bank
East Asia
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: USA :World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0821342991
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10573 Năm XB: 1998
China engaged
Tác giả: The World Bank
Thông tin xuất bản: USA :World Bank
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0821340794
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10570 Năm XB: 1997
Education in Rwanda
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Năm XB: 2006 File: PDF
Poverty in Guatemala.
Tác giả: The World Bank
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.4
ISBN: 082135552X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16437 Năm XB: 2003 File: PDF
Doing Business in 2004
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821353411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12118 Năm XB: 2003 File: PDF
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: The World Bank
Thông tin xuất bản: USA :World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0821347055
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10575 Năm XB: 2000
Doing Business in 2005
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: nt :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 382.4
ISBN: 0821357484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12120 Năm XB: 2004 File: PDF
Private capital flows to developing countries
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: USA :Oxford University Press for the World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10545 Năm XB: 1997
Governance and the Law.
Tác giả: Group World Bank.
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 338.91090512
ISBN: 146480950X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113240 Năm XB: 2017. File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục