Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0624703 giây)
Film remakes as ritual and disguise :from Carmen to Ripley
Tác giả: Zanger Anat,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2006
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9053567852 (geb.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Place, memory and myth in contemporary Israeli cinema
Tác giả: Zanger Anat,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 791.43095694
ISBN: 0853038457
Film Remakes as Ritual and Disguise : From Carmen to Ripley
Tác giả: Zanger Anat,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 791.436
ISBN: 9789053567845
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục