Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 247 kết quả (0.1093718 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:005.74
Implementing CIFS : the common Internet file system / Christopher R.
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 013047116X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6744 Năm XB: 2004 File: CHM
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương tình quản lý nghiệp vụ kinh doanh và quản lý nhân sự tại công t...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6574 Năm XB: 2004
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0131424653
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7117 Năm XB: 2004 File: CHM
Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hợp đồng kinh tế
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6598 Năm XB: 2004
Phân tích thiết kế cài đặt Web Site phục vụ Chính phủ điện tử tại phường 2 - Thành phố Cà Mau
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 8259 Năm XB: 2004 File: PDF
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Toán tại trường trung học phổ thông
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 8264 Năm XB: 2004 File: PDF
Content Manager implementation and migration cookbook
Tác giả: Wei Dong Zu, ,
Thông tin xuất bản: USA :IBM
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0738498599
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7721 Năm XB: 2004 File: CHM
SAS 9.1.3 ETL Studio : User's Guide
Tác giả: Institute SAS, ,
Thông tin xuất bản: Cary :SAS
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1590476352
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 8104 Năm XB: 2004 File: CHM
Data quality : the accuracy dimension
Tác giả: Jack E, Olson, ,
Thông tin xuất bản: San Francisco :Morgan Kaufmann Publishers
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558608915
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 9713 Năm XB: 2003 File: PDF
Beginning Visual Basic .NET Databases
Tác giả: Denise Gosnell, ,
Thông tin xuất bản: nt :Wrox Press
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1861005555
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12114 Năm XB: 2001 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục