Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 247 kết quả (0.1093817 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:005.74
Beginning database design
Tác giả: Gavin Powell, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0764574906
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 13170 Năm XB: 2005 File: PDF
Database design, application development, and administration
Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 007282350X
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 14481 Năm XB: 2004 File: ISO
Data mining with computational intelligence
Thông tin xuất bản: kd :Springer
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 3540245227
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12311 Năm XB: 2005 File: PDF
The Concordance database manual.
Tác giả: Haley M, Alan,
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 159059603X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 15470 Năm XB: 2006 File: PDF
Databases and information systems IV : selected papers from the Seventh International Baltic Conference, DB&IS'2006
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC :IOS Press
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781586037154
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 13208 Năm XB: 2007. File: PDF
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4
Tác giả: Keng Siau, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :Idea Group Publishing
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591404738
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 13192 Năm XB: 2005 File: PDF
Refactoring databases
Thông tin xuất bản: [kđ] :Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0321293533
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12939 Năm XB: 2006 File: CHM
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12734 Năm XB: 2005
Advanced topics in information resources management. Volume 2
Tác giả: Harold Bierman, ,
Thông tin xuất bản: nt :Idea Group Pub.
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591400627
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 12096 Năm XB: 2003 File: PDF
Thiết kế cơ sở dữ liệu : Bài giảng
Tác giả: Văn Như Bích, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 13517 Năm XB: 2000 File: RAR

Truy cập nhanh danh mục