Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 14 kết quả (0.2030681 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:330.91724
Emerging Market Economies and Financial Globalization : Argentina, Brazil, China, India and South Korea
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Anthem Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: j.ctt216683k
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 179254 Năm XB: 2017
Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth.
Tác giả: World Bank Group,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821382268
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65706 Năm XB: 2010. File: PDF
Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition.
Tác giả: World Bank Group,
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464804830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111486 Năm XB: 2015. File: PDF
Emerging Market Economies and Financial Globalization
Thông tin xuất bản: Anthem Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781783086757
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 163431 Năm XB: 2018

Truy cập nhanh danh mục