Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 48 kết quả (0.109376 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.642
Hỏi đáp về thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5504 Năm XB: 2003
Experimental economics : how we can build better financial markets
Tác giả: Ross M, Miller,
Thông tin xuất bản: New York :Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 0471706256 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24186 Năm XB: 2002
Thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24075 Năm XB: 2010 File: RAR
Stock market liquidity : implications for market microstructure and asset pricing
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :J. Wiley & Sons
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 9780470181690 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24284 Năm XB: 2007
Sở giao dịch chứng khoán quốc tế
Tác giả: Phạm Hải Nam,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24074 Năm XB: 2009 File: RAR
Sammy Chua's Day Trade Your Way to Financial Freedom
Tác giả: Sammy Chua, ,
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons Inc.
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 9780471745587
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23262 Năm XB: 2007
The Plungers and the peacocks 170 years of wall street
Thông tin xuất bản: New York :Texere
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 9781587991097
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24891 Năm XB: 2001
Riding the Bull, Beating the Bear : Market Timing for the Long-Term Investor
Tác giả: Edward M, Yanis,
Thông tin xuất bản: New York :Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 9780471208037
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23263 Năm XB: 2002
Stock patterns for day trading and swing trading
Tác giả: Barry Rudd, ,
Thông tin xuất bản: Greenville, S.C. :Traders Press
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 0934380414
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 48452 Năm XB: 2000 File: PDF
Bear market investing strategies
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York :John Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 0470847026
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 47783 Năm XB: 2002 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục