Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 48 kết quả (0.1093068 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.642
5 Day Momentum Method
Tác giả: Jeff Cooper,
Thông tin xuất bản: M. Gordon Publishing Group
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 0965046133
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 62291 Năm XB: 1997 File: PDF
Thị trường chứng khoán ( Dành cho những người mới bắt đầu )
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12617 Năm XB: 2005 File: PDF
Hoạt động chứng khoán trong thị trường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18644 Năm XB: 2007
Understanding gaps : profiting from the opening gap
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Greenville, South Carolina :Traderspress
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 193467401x
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 69431 Năm XB: 2008
Giáo trình thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Kinh tế TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 75499 Năm XB: 2013
Volatility [electronic resource] : Risk and Uncertainty in Financial Markets
Thông tin xuất bản: Boston, MA :Springer Science+Business Media LLC
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 9781441914743
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 66914 Năm XB: 2011 File: PDF
How the stock market works [electronic resource] : a beginner's guide to investment
Tác giả: Michael Becket, ,
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia :Kogan Page
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN: 0749466413
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 76563 Năm XB: 2012 File: PDF
Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75424 Năm XB: 2013 File: RAR
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75376 Năm XB: 2013 File: PDF
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Hoàng Nga,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 93518 Năm XB: 2014

Truy cập nhanh danh mục