Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 33 kết quả (0.3906115 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.673
Introduction to project finance
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 075065905x
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 47658 Năm XB: 2005 File: PDF
Introduction to project finance
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 075065905x
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 47658 Năm XB: 2005 File: PDF
Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 72687 Năm XB: 2011
Thực trạng và giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72468 Năm XB: 2012 File: PDF
Introduction to project finance
Tác giả: Andrew Fight, ,
Thông tin xuất bản: Boston, MA :Elsevier
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 075065905X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 70292 Năm XB: 2006 File: PDF
Factors affecting satisfaction of direct foreign investors in Ba Ria Vung Tau province
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100654 Năm XB: 2014 File: PDF
The impacts of political risk in Vietnam on multinational corporations in telecommunication industry
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100986 Năm XB: 2013 File: PDF
Determinants of FDI: The case of Viet Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102978 Năm XB: 2015 File: PDF
Đầu tư quốc tế
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119330 Năm XB: 2014 File: PDF
World Investment and Political Risk 2012 [electronic resource]
Tác giả: World Bank Staff,
Thông tin xuất bản: Washington :World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9780821395080
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 147017 Năm XB: 2013. File: PDF

Truy cập nhanh danh mục