Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 33 kết quả (0.1249616 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.673
Six sizzling markets : how to profit from investing in Brazil, Russia, India, China, South Korea, and Mexico
Tác giả: Pran Tiku, ,
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0470178884
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 154986 Năm XB: 2008 File: PDF
Private equity investing in emerging markets : opportunities for value creation
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY :Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9781137435347
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 155787 Năm XB: 2015 File: PDF
Theo dõi và đánh giá dự án ODA.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 25219 Năm XB: 2008 File: PDF
Land Grabbing and Home Country Development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germanytranscript Verlag
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9783837642674
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 184951 Năm XB: 2019
Autonomous Agents
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: IntechOpen
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9789535159162
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 206563 Năm XB: 2010
Foreign Direct Investment Perspective through Foreign Direct Divestment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: IntechOpen
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9781838819545
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 208179 Năm XB: 2021
An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties elektronisk ressurs
Tác giả: Jan Peter Sasse, ,
Thông tin xuất bản: Wiesbaden :Gabler
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9783834961853
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 74595 Năm XB: 2011 File: PDF
Các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95769 Năm XB: 2013 File: PDF
Đầu tư quốc tế
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111204 Năm XB: 2017 File: PDF
Balancing power without weapons : state intervention into cross-border mergers and acquisitions
Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9781107181861 (hardback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 159083 Năm XB: 2018

Truy cập nhanh danh mục