Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 34 kết quả (0.1093529 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:333.91
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 45734 Năm XB: 2005 File: PDF
Politiques de l'eau Grands principes et réalités locales
Thông tin xuất bản: Quebec, Quebec, Canada :Presses de l'Universite du Quebec
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 2760514579
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 194886 Năm XB: 2006
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 41372 Năm XB: 2010
Wetlands and Water Framework Directive
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: ChamSpringer
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9783319137636
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 187486 Năm XB: 2015
The price of water :studies in water resource economics and management
Tác giả: Stephen Merrett,
Thông tin xuất bản: London :IWA Publ.
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 1843391775
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 96074 Năm XB: 2007 File: PDF
Analysis, removal, effects and risk of pharmaceuticals in the water cycle : occurrence and transformation in the environ...
Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0444626573
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 106471 Năm XB: 2013 File: PDF
Nghiên cứu xây dựng cắm mốc hành lang nguồn nước lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận nhằm khai thác và bảo vệ tài nguyên n...
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148656 Năm XB: 2020
Global change: enough water for all? : scientific facts
Thông tin xuất bản: Hamburg :Wissenschaftliche Auswertungen
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 3980966828
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 148326 Năm XB: 2007
Water Services Management and Governance : Lessons for a Sustainable Future
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: IWA Publishing
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9781780400730
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 176124 Năm XB: 2012
Water Resource Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models, and Applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: ChamSpringer
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 9783319442327
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 187489 Năm XB: 2017

Truy cập nhanh danh mục