Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 24 kết quả (0.0937655 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:335.43
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trườ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 72242 Năm XB: 2007
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trườ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 72218 Năm XB: 2006
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trườ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 72216 Năm XB: 2004
Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Tập 1
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Kinh tế TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 72235 Năm XB: 2001
Kinh tế chính trị Mác-Lênin. Tập 2
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Kinh tế TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 72236 Năm XB: 2003
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 72266 Năm XB: 2005
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác-Lênin : dưới dạng hỏi đáp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lý luận Chính trị
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 72237 Năm XB: 2006
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trườ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 72240 Năm XB: 2002
Kinh tế chính trị : Giáo trình : Dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12824 Năm XB: 2005
Kinh tế chính trị Mac-Lenin
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 147942 Năm XB: 2020 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục