Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 24 kết quả (0.095828 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:335.43
Kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24751 Năm XB: 2009
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: H.:Chính trị - Hành chính,
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21947 Năm XB: 2009
Marxism and Deconstruction A Critical Articulation
Tác giả: Michael Ryan, ,
Thông tin xuất bản: The Johns Hopkins University Press
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN: 0801825938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 196267 Năm XB: 2019
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, c...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 88863 Năm XB: 2006

Truy cập nhanh danh mục