Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 13 kết quả (0.0937282 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:352.4
Budget theory in the public sector
Thông tin xuất bản: Westport, Conn. :Quorum Books
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 114734 Năm XB: 2002. File: PDF
Customs modernization handbook
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114712 Năm XB: 2005 File: PDF
Reforming regional-local finance in Russia
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 352.4/2140947
ISBN: 9780821365571
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 132271 Năm XB: 2006 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục