Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 14 kết quả (0.0937573 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:380.1
How to become a marketing superstar :unexpected rules that ring the cash register
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. :Hyperion
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 0786868244
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 145890 Năm XB: 2003. File: PDF
Bargaining and markets
Thông tin xuất bản: San Diego :Academic Press
Ký hiệu phân loại: 380.1
ISBN: 0125286317
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 156988 Năm XB: 1990 File: PDF
Kinh tế thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19139 Năm XB: 2007
Giáo trình kinh tế thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 92514 Năm XB: 2014

Truy cập nhanh danh mục