Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 219 kết quả (0.1874801 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:515
Foundations of Real and Abstract Analysis
Thông tin xuất bản: Springer
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 21074 Năm XB: 1998 File: PDF
Calculus with Complex Numbers
Tác giả: John B, Reade,
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0415308461
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 21105 Năm XB: 2003 File: PDF
Abstract and Applied Analysis : Proceedings of the International Conference
Thông tin xuất bản: [kđ] :World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9789812389442
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19905 Năm XB: 2004
Schaum';s Outline of Theory and Problems of Beginning Calculus
Tác giả: Elliott Mendelson,
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0070417334
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 21035 Năm XB: 1997 File: PDF
Calculus for Dummies, Portable Edition
Tác giả: Mark Ryan,
Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley Pub.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9780470056653
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23832 Năm XB: 2006
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart, ,
Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Thomson Brooks/Cole
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0495011665
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 25406 Năm XB: 2008 File: PDF
Differential equations : linear, nonlinear, ordinary, partial
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0511078315
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27916 Năm XB: 2003. File: PDF
Calculus on Manifolds
Tác giả: Michael Spivak,
Thông tin xuất bản: W.A. :Benjamin Inc.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9780805390216
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 21159 Năm XB: 1965 File: PDF
The calculus gallery : masterpieces from Newton to Lebesgue
Tác giả: William Dunham, ,
Thông tin xuất bản: Princeton, NJ :Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0691095655
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27650 Năm XB: 2005. File: PDF
An introduction to partial differential equations
Thông tin xuất bản: New York :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0511111576
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27854 Năm XB: 2005. File: PDF

Truy cập nhanh danh mục