Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 69 kết quả (0.1093561 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:620.112
Sức bền vật liệu . T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6173 Năm XB: 1998 File: PDF
Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6080 Năm XB: 2002
Sức bền vật liệu : T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1406 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4708 Năm XB: 2002
Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9132 Năm XB: 2002
Sức bền vật liệu : T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1410 Năm XB: 1999
Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9136 Năm XB: 2003
Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình
Tác giả: Võ Văn Thảo, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4744 Năm XB: 2001
Sức bền vật liệu 1 : bài giảng
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21703 Năm XB: 2008 File: PDF
Cơ sở đánh giá độ tin cậy
Tác giả: Phan Văn Khôi, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4745 Năm XB: 2000

Truy cập nhanh danh mục