Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 69 kết quả (0.0937374 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:620.112
Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22252 Năm XB: 2009
Sức bền vật liệu toàn tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22372 Năm XB: 2008
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19850 Năm XB: 2008
Advanced mechanics of materials
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 04715515
Bộ sưu tập:
ID: 25396 Năm XB: File: PDF
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46158 Năm XB: 2007 File: PDF
Bài giảng thí nghiệm Sức bền vật liệu
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản:
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46184 Năm XB: 2008 File: PDF
Lasl shock Hugoniot data
Thông tin xuất bản: Berkeley :University of California Press
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0520040082. ISBN 0520040074
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 49935 Năm XB: 1980 File: PDF
Sức bền vật liệu. T1
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46155 Năm XB: 2005 File: PDF
Sức bền vật liệu. T2
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46156 Năm XB: 2005 File: PDF
Sức bền vật liệu. Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 45252 Năm XB: 2009

Truy cập nhanh danh mục