Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 136 kết quả (0.1093638 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3192
Basic electric circuit analysis
Thông tin xuất bản: N.J :Prentice - Hall
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN: 0130577597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 416 Năm XB: 1995
Thiết kế mạng truyền tải và phân phối
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2590 Năm XB: 2002
Thiết kế tự động mạch điện tử EDA
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2947 Năm XB: 2002
Mạch điện tử - T.2
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1243 Năm XB: 2000
Thiết kế quy hoạch cung cấp điện cho lưới điện quận Tân Bình, Phú Nhuận giai đoạn 2001-2010
Tác giả: Võ Văn Hùng, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2607 Năm XB: 2002
Sách tra cứu về cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp : Mạng lưới điện công nghiệp
Tác giả: A, A, Fedorov, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 3031 Năm XB: 2000
Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng công ty dệt Phước Long.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4419 Năm XB: 2003
Thiết kế mạng truyền tải và phân phối
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2599 Năm XB: 2002
Thiết kế cung cấp điện cho công ty TNHH cao su - nhựa lúa vàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5460 Năm XB: 2003
Tính toán cung cấp điện cho Trường ĐHDL Kỹ Thuật Công Nghệ
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4425 Năm XB: 2003

Truy cập nhanh danh mục