Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 136 kết quả (0.1093395 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3192
Thiết kế qui hoạch cung cấp điện cho nhà máy dệt Đông Á
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4437 Năm XB: 2003
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đường Phan Rang
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4434 Năm XB: 2003
Thiết kế đường dây và trạm biến áp
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2418 Năm XB: 2000
Điện công nghiệp
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 2934 Năm XB: 2001
Hướng dẫn thiết kế - lắp đặt mạng điện xí nghiệp - công nghiệp
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2938 Năm XB: 2001
Thiết kế cung cấp điện cho công ty nhựa Tiên Tấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5439 Năm XB: 2003
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy lọc dầu Cát Lái
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5434 Năm XB: 2003
Hướng dẫn thiết kế - lắp đặt mạng điện khu dân cư
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng :Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2929 Năm XB: 2001
Thiết kế đường dây truyền tải và phân phối khu vực tỉnh Vĩnh Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4441 Năm XB: 2003
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt Đông Á
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5440 Năm XB: 2003

Truy cập nhanh danh mục