Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 271 kết quả (0.1136279 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.3815
IC manual
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1727 Năm XB: 1999
Kỹ thuật số : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4789 Năm XB: 2002
Mạch điều khiển tốc độ động cơ DC
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2003 Năm XB: 2000
Tổng hợp và phân tích các mạch số
Tác giả: Scarbata G, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 3018 Năm XB: 2000
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị từ xa bằng tia hồng ngoại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4545 Năm XB: 2003
Giáo trình mô phỏng mạch điện tử
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4659 Năm XB: 2003
Ứng dụng Matlab 6.0 để mô phỏng đánh giá các loại mạch điều chế số trong thông tin vô tuyến số
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4677 Năm XB: 2003
Mạch điều khiển tốc độ động cơ DC - độ sáng đèn bằng tia hồng ngoại
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6326 Năm XB: 2004
Biên soạn giáo trình điện tử mô phỏng mạch điện tử với Orcad 9.2
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4593 Năm XB: 2003
Linh kiện quang điện tử
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 441 Năm XB: 1998

Truy cập nhanh danh mục