Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 157 kết quả (0.093766 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:657.45
Kiểm toán báo cáo tài chính : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24714 Năm XB: 2008
Auditing Cases
Thông tin xuất bản: Canada :Thomson South-Western
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 9780324375053
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24940 Năm XB: 2007
Kiểm toán đại cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông vận tải
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 45097 Năm XB: 2010
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty kiểm toán AS
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 48239 Năm XB: 2010 File: PDF
Auditing after Sarbanes-Oxley : illustrative cases
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :McGraw-HilI/Irwin
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 007352669X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 47987 Năm XB: 2007 File: PDF
Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51872 Năm XB: 2001 File: PDF
Principles of auditing & other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 007352686X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 50143 Năm XB: 2008
Kiểm Toán
Tác giả: Đoàn Văn Liên,
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 45896 Năm XB: 2002 File: PDF
Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt - CN chi nhánh Đồng Nai
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 52412 Năm XB: 2011 File: ZIP
Kiểm toán : lý thuyết và thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 45098 Năm XB: 2011

Truy cập nhanh danh mục