Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 139 kết quả (0.1267313 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:664.02
Thiết kế nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh năng suất 20000 tấn/năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122752 Năm XB: 2018
Thiết kế nhà máy sản xuất bia năng suất 30 triệu lít/năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122878 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa bột năng suất 10 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122531 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất cá tra fillet đông lạnh năng suất 30 tấn/ngày
Thông tin xuất bản: TP.HCMHutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122532 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy sản xuất khổ qua sấy ăn liền
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122552 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy điều chế chiên muối
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122741 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo dừa năng suất 2000 tấn/ năm
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122749 Năm XB: 2017
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa tiệt trùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122897 Năm XB:
Thiết kế nhà máy sản xuất trà xanh gạo lứt rang
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122893 Năm XB: 2016
Thiết kế nhà máy công nghệ sản xuất trà xanh đóng chai (năng suất 10.000 lít/ngày)
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 122540 Năm XB: 2016

Truy cập nhanh danh mục