Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17764 kết quả (0.0696373 giây)
The language of computer programming in English : English for careers
Tác giả: John CKeegel,
Thông tin xuất bản: NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 428.024 004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 40 Năm XB: 1976
Hướng dẫn dử dụng máy Scan
Tác giả: Đỗ Duy Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 54 Năm XB: 1998
Viết nhạc trên máy vi tính với Encore 4.04
Tác giả: Nguyễn Hạnh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 55 Năm XB: 1998
Mạng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 67 Năm XB: 1996
Microsoft MS-DOS 6.22 for the MS-DOS Operating System.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA, Microsoft
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80 Năm XB: 1993
Từ điển Anh Việt chuyên ngành tin học - kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 004.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 83 Năm XB: 1997
Sửa chữa hệ thống nhớ và ổ đĩa PC
Tác giả: Bigelow Stephen J,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.0288
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 110 Năm XB: 1997
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071151044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 167 Năm XB: 2003
Phương pháp lựa chọn và loại hủy tài liệu ở các cơ quan
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 025.02
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 178 Năm XB: 1998
Từ điển các lệnh MS-Dos 6.2 và 6.0
Tác giả: Võ Hiếu Nghĩa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.36903
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 189 Năm XB: 1995
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục