Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.074606 giây)
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071151044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 167 Năm XB: 2003
Using Information Technology : A Practical Introduction to Computers and Communications introductory version
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: kđ, McGrawHill Companies
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0072255676
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 14784 Năm XB: 2004
Using information technology : a practical introduction to computers & communications : introductory version
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHillIrwin
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9780072484649
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 143393 Năm XB: 2003
1

Truy cập nhanh danh mục