Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.078094 giây)
Pattern-Oriented Software Architecture Volume 4 : A Pattern Language for Distributed Computing
Tác giả: Buschmann Frank,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, Wiley Publishing Inc
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9780470059029
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15709 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục