Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0964343 giây)
Rapid Contextual Design : A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design
Tác giả: Holtzblatt Karen,
Thông tin xuất bản: kđ, Morgan Kaufmann
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0123540518
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17020 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục