Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0861045 giây)
Analysis and Design of Information Systems [electronic resource]
Tác giả: Langer Arthur M,
Thông tin xuất bản: London, SpringerVerlag London Limited
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9781846286544
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31138 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục