Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.0780705 giây)
Systems Analysis And Design Methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0071204806
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2747 Năm XB: 2002
Introduction to Systems Analysis and Design : A Structured Approach
Tác giả: Kendall Penny A,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0071153527
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2758 Năm XB: 1996
Systems analysis and design methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: USA, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0072315393
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10516 Năm XB: 2001 Định dạng: RAR
Annual Editions : Geography
Tác giả: Pitzl Gerald R,
Thông tin xuất bản: USA, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0072315393
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10535 Năm XB: 2001
System Analysis, Design, and Development
Tác giả: S Wasson Charles,
Thông tin xuất bản: kd, WileyInterscience
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0471393339
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12473 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Pattern-Oriented Software Architecture Volume 4 : A Pattern Language for Distributed Computing
Tác giả: Buschmann Frank,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, Wiley Publishing Inc
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9780470059029
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15709 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Rapid Contextual Design : A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design
Tác giả: Holtzblatt Karen,
Thông tin xuất bản: kđ, Morgan Kaufmann
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0123540518
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17020 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Computer-aided specification techniques
Tác giả: Demetrovics J,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9971978539
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 19894 Năm XB: 1985
Designing embedded Internet devices
Tác giả: Eisenreich Dan,
Thông tin xuất bản: Boston MA, Newnes
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 1878707981
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30688 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Analysis and Design of Information Systems [electronic resource]
Tác giả: Langer Arthur M,
Thông tin xuất bản: London, SpringerVerlag London Limited
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9781846286544
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31138 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục